Ik ben erkend psycholoog en voer een psychologische praktijk te Bavikhove (regio Kortrijk-Izegem-Waregem).
In mijn psychologisch bureau lever ik een veelheid van diensten:

Na mijn studies klinisch psychologie (UGent 1986) volgde ik de gespecialiseerde opleiding in de psychotherapie aan dezelfde universiteit (Ugent 1997).

Daarnaast volgde ik meerdere opleidingen om me te bekwamen in de gedragstherapie, systeemtherapie en neuropsychologie.

Ik ben meer dan 20 jaar actief in de gezondheidssector, zowel als klinisch psycholoog in ziekenhuizen (H. Hart Asse, Maria Middelares Gent), in ambulante begeleidingsdiensten (CGGZ-Aalst, CAW-Roeselare) en in beleidsfuncties (OCMW-Harelbeke).

Vanuit verschillende opdrachten in de bedrijfswereld kreeg ik voeling met de ergologie als psychologische specialisatie.

Sinds 1988 heb ik een zelfstandige activiteit als psycholoog. (psychologische begeleiding, psychologisch onderzoek, neuropsychologie en ergologie).

Door de jaren heen ontwikkelde ik een stabiele samenwerking met verschillende artsen, verzekeraars, bedrijven en organisaties. Deze samenwerking is gesteund op wederzijds vertrouwen, respect voor competenties en relevante discretie.

Mijn deskundigheid wordt o.m. erkend door de beroepsverenigingen en andere organisaties die mij vragen vorming te geven, als door de rechtbanken die mij vaak als expert inschakelen.

Ik ben erkend door de psychologencommissie onder nr. 621101270

Bijkomende informatie (klik op de lijn om de informatie te bekijken)

? Psycholoog

Een psycholoog is deskundig in gedrag. Psychologie is immers wetenschappelijke studie van het menselijk (en dierlijk) gedrag. Aan de universiteit kent de psychologie meerdere afstudeerrichtingen. De ontwikkelingspsycholoog bestudeert de evolutie in het gedrag van baby tot oudere. De arbeidspsycholoog bestudeert het gedrag in de arbeidssituatie. De gerontopsycholoog houdt zich bezig met het gedrag van ouderen. De experimenteel psycholoog poogt het gedrag via experimenteel onderzoek te verklaren. Het domein van de klinisch psycholoog is het menselijk probleemgedrag.

Afgestudeerden van de specialisatie ontwikkelingspsychologie komen vaak in schoolbegeleidingsdiensten terecht, de arbeidspsychologen uiteraard in selectie- en personeelsdiensten, de experimenteel psychologen gaan werken in onderzoekslabo's en de grote groep afgestudeerden in de klinische psychologie gaan werken in allerlei begeleidingsdiensten.

? Psychotherapeut

Binnen de klinische psychologie gaan sommige afgestudeerden zich evenwel verder specialiseren. Vaak volgen ze de specialisatie tot psychotherapeut. Een psycholoog weet bij probleemgedrag wat er aan de hand is, een psychotherapeut is opgeleid hier aan te verhelpen.

Deze specialisaties vallen te beschouwen vallen als de 'geloofsovertuigingen' van de betrokken psycholoog(-psychotherapeut). Het betreft hier het theoretisch kader waarbinnen hij werkt, zijn geloof over hoe het menselijk gedrag ontstaat en hoe het beinvloed wordt. Een psychotherapeut heeft dus steeds een basisdiploma als psycholoog (een psychiater die soms ook psychotherapeut kan heeft uiteraard als basisdiploma 'arts').

De psychotherapeut situeert zich dus op het raakvlak tussen 'klinische psychologie' en psychiatrie. Psychotherapeuten zijn ofwel gespecialiseerde artsen ofwel gespecialiseerde pychologen. In deze specialisatie-opleidingen ontmoeten beide beroepsgroepen elkaar. De basisopleiding zal uiteraard de psychotherapie-praktijk meebepalen: psychiaters werken meer met medicatie, psychologen met gedragsbeinvloeding. Doorgaans werken beiden vlot samen.

? Wie is wie?

Het diploma 'psycholoog' is aldus een algemeen basisdiploma op universitair niveau; de 'psychotherapeut' is een gespecialiseerd psycholoog (of psychiater).

In Belgiƫ waren er veel misvattingen over het beroep van psycholoog en psychotherapeut. Ondertussen is de titel van psycholoog wettelijk beschermd zodat niet iedereen zich zomaar psycholoog mag noemen. Op de website 'www.psychologencommissie.be' kun je nagaan wie gerechtigd is de titel van psycholoog te voeren. De overheid biedt evenwel geen bescherming op de uitoefening van de psychotherapie. Alhoewel algemeen wordt aanvaard dat een psychotherapie een gespecialiseerde vervolgopleiding is aansluitend op de basisopleiding van psycholoog (en psychiater) is, kan men wettelijk niet verhinderen dat deze titel misbruikt wordt door mensen die dit opleidingsniveau niet hebben. Het publiek wordt aldus zand in de ogen gestrooid. Praktisch gezien zien we dat heel wat mensen die zich vroeger onterecht 'psycholoog' lieten noemen, sinds deze titel wettelijk beschermd is, zich nu (even onterecht) psychotherapeut gaan noemen. Wenst U van de diensten van een psycholoog gebruik maken dan gaat U zich beter op voorhand informeren over wie het gaat. Weet dat men geen psychotherapeut kan zijn zonder dat men ook psycholoog of psychiater is. Mijns inziens zijn 2 vragen hierbij cruciaal:

  • Is hij erkend als psycholoog http://www.psychologencommissie.be
  • Heeft hij een universitaire specialisatie in de psychotherapie. (diploma)

wie