De (politie-) rechter kan het terugkrijgen van het rijbewijs bij opgelegd rijverbod koppelen aan het slagen in een psychologisch en/of medisch onderzoek. Dat houdt in dat men deze onderzoeken tijdens te periode waarin het rijbewijs werd ingetrokken dient te ondergaan.

Psychologisch Bureau Carl Defreyne is door de overheid erkend voor het verrichten van herstelonderzoeken bij een rijverbod.

Herstelonderzoeken hebben een dubbel luik: medisch en psychologisch. Om u het volledige onderzoek te kunnen bieden werken we hiervoor samen met een erkend arts. Onze onderzoeken zijn op elkaar afgestemd en onze praktijken bevinden zich bij elkaar.

Een herstelonderzoek is dus een verplicht (want door de rechter opgelegd) onderzoek wat moet uitmaken of er bij U een te hoge kans op ongeval-risico bestaat. Alcoholmisbruik, middelenmisbruik, onverantwoord rijgedrag zijn mogelijke in te schatten risicofactoren. De medische en psychologische onderzoeken richten zich op deze risico's

Waaruit bestaat het onderzoek?

Bij het medisch onderzoek analyseert de arts de verschillende elementen van het dossier. Hij stelt u een aantal vragen en voert een klinisch onderzoek uit. Het onderzoek moet rekening houden met de wettelijke bepalingen hierover.

Hoe verloopt de aanvraag?

Na een veroordeling door de rechter moet u uw rijbewijs afgeven op de griffie.

  1. Daar kiest u uit een lijst de organisatie (Psychomedisch Advies, Hoogstraat, 42 te Bavikhove) waarbij u uw herstelonderzoek wenst af te leggen. Indien u zelf geen keuze maakt, bepaalt het parket bij welke organisatie het onderzoek plaatsvindt.
  2. Het parket stuurt vervolgens de aanvraag naar ons door
  3. Na ontvangst van de gegevens van het parket contacteren wij U, u ontvangt onze inschrijvingspapieren en een betalingsverzoek
  4. Na ontvangst van uw betaling leggen we een afspraak vast voor één of beide onderzoeken. Dit zal steeds binnen de 14 werkdagen kunnen
  5. U komt op onderzoek: doet de psychologische testen en we hebben een uitgebreid gesprek
  6. Enkele dagen na het onderzoek bezorgen we u, alsook de betrokken instanties, zo vlug mogelijk het resultaat.

Wij garanderen een snelle afhandeling van uw aanvraag om u in staat te stellen zo vlug mogelijk terug te rijden.

herstelonderzoeken