De ergologie is aan de psychologie verwant kennisgebied en gaat zich richten op de arbeidsmogelijkheden.

Deze methodiek gebruiken wij op 2 manieren: vanuit de persoon of vanuit de functie.

Maken we de analyse in functie van de jobvereisten dan zoeken we welke competenties noodzakelijk zijn om succesvol te zijn in een bepaalde job. Aan de hand van dit competentieprofiel zoeken we welke persoon de beste kansen heeft om te slagen in die job. De testbatterij die hier wordt afgenomen zal juist die persoonseigenschappen en competenties die belangrijk zijn voor een goede job-uitoefening uitmeten.

Anderzijds kunnen we ook bij personen nagaan wat de arbeidsmogelijkheden zijn, welke jobs ze met hun capaciteiten of soms hun beperkingen nog kunnen uitvoeren. Hier vertrekken we vanuit het competentieprofiel van een persoon en wordt gekeken welke functies geschikt zijn of nog kunnen worden uitgevoerd.

Dit soort onderzoek gebeurt vaak in medico-legale context, iemand verloor bepaalde arbeidsmogelijkheden, de ergoloog zal de impact daarvan op zijn arbeidsvermogen nagaan.

ergologie